Fakturačné údaje spoločnosti

MARJOV GROUP, s.r.o.
IČO: 51 171 902
DIČ: 2120613968
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 036 01

Bankové spojenie
IBAN: SK81 1100 0000 0029 4507 2694
SWIFT: TATRSKBX

FESTMEDIA, s.r.o.
IČO: 51 883 040
DIČ: 2120838247
IČ DPH: SK2120838247
Sídlo: Hrdinov SNP 11115/8F, Martin 036 01

Bankové spojenie
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4106 6748
SWIFT: TATRSKBX